Är Äggcells Donation mycket som Surrogacy Aggdonationegv

Är Äggcells Donation mycket som Surrogacy Aggdonationegv

Satt att fa vanta en baby snabbare

  • Tips for att fa vanta snabbare
  • Vagen att bli gravid idag ar mycket snabbare
  • Hur man vantar sig snabbare
  • Vagen att bli gravid snabbare

Artificiell insemination

Manga individer anser att artificiell insemination ar en modern teknisk innovation, aven om den forsta identifierade lonsamma enskilda konstgjorda inseminationen inom 1950-talet faktiskt foregicks av hundratals ar av vetenskaplig forskning och experiment. Faktum ar att artificiell insemination anses vara morfar for alla infertilitetsbehandlingar. Tillbaka till de “gamla dagarna” trodde manga att allt var nodvandigt var en del friska spermier liksom nagot som en fjaderfabast for att slutfora den vasentliga proceduren. Dessa dagar “sanks sperma” och placeras forsiktigt i livmodern for att forbattra chansen att bli gravid. Forfarandet i dessa dagar har till och med ett vetenskapligt / halsorelaterat ljudmarke: intrauterin insemination eller IUI.

Ar onaturlig insemination for dig personligen?

Om du har en spermierallergi eller om din partner har ett lagt spermierantal, kan artificiell insemination hjalpa dig att bli gravid, sarskilt. Om din partner har dalig spermobilitet, vilket innebar att spermierna inte kan gora resan anda till agget, kan artificiell insemination ocksa hjalpa till. (Om spermierantalet eller rorligheten ar mycket lag kan din reproduktionsspecialist foresla en intracytoplasmisk spermieinjektion (ICSI) for att oka risken att bli gravid.) Dessutom kan syntetisk insemination anvandas for att hjalpa alla de alskare som definitivt stoter pa en ovanlig virilitet dilemma.

Exakt vad kan du forvanta dig under behandling?

Innan du upplever syntetisk insemination, kommer din virilitetskonsult troligtvis att du kanske har gatt pa fertilitetssubstans. Infertilitetsmedicinering forbattrar vanligtvis sannolikheten for lonsam att bli gravid. Du kan forvanta dig att borja ta amnet nara borjan av din menstruationscykel for att inducera dina aggstockar att formulera ett antal fullt utvecklade kycklingagg for godning.

Sa att du kan rakna ut en tid skulle ditt system verkligen agglossas, din infertilitetsexpert aggdonation Europa kommer eventuellt att genomfora en ultraljudsundersokning eller kommer att fa dig att anvanda ett agglossningsigenkanningssystem. Att forsta nar agglossningen kommer att uppsta kan hjalpa en lakare att bestamma nar du borde ta den exakta inseminationsbehandlingen. Din lakare kan till och med erbjuda dig medicin for att inducera agglossning.

Nar du har agglossning maste din foljeslagare leverera ett spermieprov. Spermierna kommer sannolikt att fortsatta genom en operation som kallas “spermaskoljning”; Denna teknik placerar den mest robusta, mest harda semen i en liten mangd vatska. Din sjukvardspersonal, som anvander en kateter, kommer att placera den fokuserade spermierna rakt in i livmodern med livmoderhalsen. Nar processen ar klar maste du vanta 2 veckor for att bli gravid undersokning.

Hur lange kommer den syntetiska inseminationsbehandlingsmetoden att ta?

Den exakta inseminationsmetoden tar vanligen mindre an 1 timme att utfora. Du kan dock ta ett fertilitetslakemedel i ungefar en vecka innan du agglosser. Innan du blir gravid eller provar en annan behandling ar det viktigt att komma ihag att det kan ta tre till sex cykler av artificiell insemination.

Vilka ar proffsen forknippade med syntetisk insemination?

Onaturlig insemination ar i allmanhet det forsta steget i fertilitetslosningen for de flesta alskare; Det ar verkligen mindre invasivt och billigare an andra lakemedel, inklusive in vitro fertilization (IVF). For manga gifta par som upplever maskulin virusproblem ar uppfattningen vanligtvis mer produktiv med onaturlig insemination. Dessutom har par som lider av oforklarliga viruslighetsproblem ofta mycket battre effekter med konstgjord insemination an med hjalp av att bara ha en medicinsk receptbelagd medicinering. For manga alskare ar verkligheten som ett IUI-forfarande for att godsling ska ske pa ett naturligt satt, inom kroppen, verkligen viktigt.

Vilka nackdelar ar kopplade till syntetisk insemination?

Den ratta tiden for din inseminationsprocedur ar avgorande for att lyckas bli gravid, vilket innebar att din alskare ska kunna generera ett spermieraport som ar praktiskt taget pa begaran i mitten eller pa lakarmottagningens kontor. Din tillganglighet maste vara valdigt anpassningsbar, eftersom du ocksa maste na lakarens arbetsplats latt under agglossningen. Innan du agglossar, kommer du bara att ha 24 till 36 timmar varsel, vanligtvis.

Vad ar effektiviteten med artificiell insemination?

Aven i deras aldrar, aven om den framgangsrika artificiella inseminationssuccesen for par beror inte bara pa de sarskilda fertilitetsproblemen som upplevs. Det kan normalt finnas en 5 till 20 procent potential for att bli gravid med varje cykel. Aterhamtningsgraden for de partner som har fertilitetsdroger samt att ha processen ar i allmanhet narmare 20%.

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *