Waxing mật dưa gang Pizu

  • Mô tả

Mô tả

CÔNG DỤNG: Sản phẩm tẩy lông. Giúp làm sạch lông
waxing-safe-for-skin-pizu-myphampizuvn-1